واحد حسابداري مالی شرکت مهندسی مالی تحلیل گستر آراد متشکل از حسابداران متخصص و مديران مالي با تجربه خدمات حسابداری مالی را به شرح ذیل را به انواع کسب و کارها در حوزه های مختلف ارائه می نمایند.

1. خدمات اصلاح حساب:

• اصلاح حساب و بستن حسابها
• اصلاح دارایی ثابت
• اصلاح کدینگ حسابها

2. خدمات حسابداری

• تهیه صورتهای مالی اساسی فارسی و انگلیسی
• انجام کلیه فعالیتهای جاری و معوقه حسابداری در محل شرکت
• تامین و استقرار کادر حسابداری در محل کارفرما به صورت پیمانی
• تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی
• انجام امور تصفيه شركت ومديريت امور تصفيه

3. طراحی و استقرار سیستم های مالی

• طراحی سیستم های مالی در حوزه های مالی، بازرگانی،پیمانکاری
• تنظیم سیستم کنترل داخلی
• تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی و کنترل های داخلی

4. خدمات مشاوره

• مشاوره مالی و نظارت بر واحد مالی
• مشاوره مالیاتی
• مشاوره بیمه
• مشاوره خرید نرم افزارهای سازمانی

فهرست