1. بازرس قانونی

وظایف بازرس قانونی بر اساس ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت عبارتند از اظهار نظر نسبت به درستی صورت‌های مالی كه مدیران یك شركت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌صاحبان سهام می‌كنند، اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شركت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است. شرکت مهندسی مالی تحلیل گستر آراد در این راستا آماده ارائه خدمات بازرس قانونی به شرکتها می باشد.

2. حسابرسی داخلی

وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد می شود . حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش می کند . حسابرسی داخلی می تواند :
1- نقش بازدارنده را در برابر سوء استفاده کنندگان احتمالی داشته باشد
2- کنترل را در جهت پیشگیری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه بهبود بخشد
3- با انجام دادن حسابرسی داخلی تقلب ها را کشف کند
4- با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی سبب صرفه جویی شود

اهمیت استفاده از سیستم کنترل داخلی

1. واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد می کنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن می شود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .
2. واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی می باشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .

اهداف کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

1- اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان
2- شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای سازمان
3- رعایت قوانین و مقررات
4- دقیق و قابل اعتماد بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده
5- مدیریت کارآمد و اثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع

هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت می شود .

3. حسابرسی صورت های مالی

هدف حرفه حسابرسي صورت هاي مالي اين است که حسابرس بتواند درباره اين که آيا صورت هاي مالي از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري تهيه شده است يا خير، اظهار نظر کند.

4. حسابرسی مدیریت

هدف از حسابرسی عملکرد مدیریت، انجام یک یا ترکیبی از موارد زیر حسب درخواست مدیریت است:
• ارزیابی عملکرد
• شناسایی فرصت‌ها و بهبود فعالیت‌های عملیاتی
• ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا ضرورت اقدامات اصلاحی

فهرست